Новини

Идентификацията на животните помага и срещу кражби

понеделник, 26 ноември 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

2012 г.се очертава не особено благоприятна за земеделските стопани в Златоградско. Най потърпевши от дългата и студена зима се оказват пчеларите. Между 40 и 60 процента от пчелните семейства не можаха да презимуват и загинаха. След това дъждовната и хладна пролет  не позволиха пчелите да се развият и добивите от мед са много слаби.

Трудности очакват и стопаните, отглеждащи  крави, телета за угояване, овце и кози. През настоящата година полученото сено е наполовина по-малко в сравнение с 2011г. Сухото и горещо лято  не позволи да се направи втори откос и да се развие паша за животните. Много животновъди прибягват до позабравеното използване на листников фураж. Покачиха се и цените на зърнените фуражи: ечемик, царевица, пшеница, достигащи вече около 60 ст. за килограм. Това неминуемо ще доведе до покачване на цените на месото.

През месец септември животновъдите в Златоградско се стреснаха от мистериозното изчезване на телета от кв. Бърце на Златоград. Сутрин оборите на Славчо Дюдюков и на Снежа Чиракова се оказаха без телетата си. Мистерията се изясни, когато след няколко дни бяха заловени нарушителите – двама младежи от град Смолян. Сега срещу тях има бързо следствено дело. Това още веднъж показва  необходимостта от идентификация на животните, за да има проследяемост и контрол при движението им и най вече - за избягване на кражбите. Стопаните на животни са длъжни в срок от 7 дни да информират за всяко новородено животно и в тридневен срок да съобщават за всяко новозакупено и заклано животно на регистрирания ветеринарен лекар в Златоград д-р Филип Сиракулев. Всички данни се вкарват в информационната система ВЕТИС на БАБХ. Тези данни се използват и от разплащателната агенция при плащанията на субсидиите на  глава животно.

В момента текат кръстосани проверки на разплащателна агенция и БАБХ . След приключването им ще бъдат преведени субсидиите за 2012 г.

Д-р Розалин Хаджиев

 

(Бр. 17/2012 на „Златоградски вестник”)