Новини

Сметките на общината блокирани, но бетон и чакъл ще се леят на поразия…

сряда, 14 ноември 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

Всяко тримесечие Министерство на финансите публикува данни за финансовата устойчивост на общините. Целта е подобряване на финансовата дисциплина и ще има система за оценка на финансовата стабилност по места, казват от общината. За първото полугодие на настоящата година община Златоград е класирана в четвърта група от пет възможни. Така ако миналата година сме били в пета група -„Небалансирани”, сега сме с една степен по-горе - „Консолидиращи се”, гласи похвалата. Засега, по личното признание на кмета Янчев, сметките на общината са блокирани и тя не може да изплаща задълженията си. С изключение, разбира се, на парите за леещия се на поразия бетон и рудничен радиоактивен чакъл в бъдещите бетонни площадки в центъра на града.

 

(Бр. 16/2012 на „Златоградски вестник”)