Новини

Родопски насуски за нашине люде в Ксантийско

четвъртък, 08 ноември 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

КЪК СМЕ СИ ПРАВИЛИ ЯДЮВО В ДЕРИДЕРЕ В АВЕЛСКО ВРЕМЕ 2 

 

Напрешнен пъть споменахме за златоградскисе каматни яденета, написани в аднъ книга на Здравко Башев - „Златоградски гозби” (2009 година).

Фтасахме са и да напишим рецепти (дернеци) как са правят некви яденета, та ку ищите, да си сторите у дома. Пък най-хубаве да дойдите в Златоград, да късните в нашисе ахчийници - хем евтино, хем хубаво. Та че ако ищите, златоградскисе готваче (ахчие) ше ви кажат кутро как са прави и згада.

Пък и ве можите да кажите във вестникас (газетаса) как са прави некво ядене (ято). Ако ищите да научите неква рецепта (дернек), кажите на вестникарас (газетаджияса) и ше я напишиме.

 

(Бр. 16/2012 на „Златоградски вестник”)