Новини

Зависим единствено от цените на металната борса в Лондон

сряда, 31 октомври 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ След въпросите ни към г-жа Ружа Бодурова, изпълнителен директор в „Горубсо-Златоград” (Бр. 12 на ЗВ от т. г.)

   

По повод въпросите ни преди няколко броя, с които читателите ни са запознати, изпълнителният  директор в „Горубсо-Златоград” Ружа Бодурова поиска среща с нас, на която даде своите отговори. Припомняме, че имахме молба да ни каже какво значи „нормална ситуация” в златоградската минна фирма, на фона на протестите в съседния град Мадан.

- Предприятието изпълнява своята производствена годишна-многогодишна програма последователно, като  спазва стриктно начертаните производствени задачи, спазва стриктно своя бюджет и инвестиционната програма за годината. Изплаща редовно и в срок заплатите и осигуровките на своите работници и служители, осигурява  разнообразно, калорично и безплатно хранене на своите работници..Подсигурява безплатно работно облекло, безплатен транспорт, както и застраховка трудова злополука. Изплащаме  в срок задълженията на своите доставчици, не натрупваме задължения. Работим в синхрон с всички институции, свързани с дейността на дружеството. 

Имахме въпрос и за работата по хвостохранилището, като цитирахме Николай Вълканов, че то „ще се надгражда по план”. Според Бодурова надграждането влиза в тяхната програма, но сложната ситуация по изместване на пътя към селото забавя  извършването на строителните и монтажни работи. „То обаче търпи отлагане и първо ще следва да се изгради пътя, за което ще има необходимия одобрен проект, казва тя.

На въпроса ни за някои оплаквания на работници при пенсионирането им  и за съществуването на някакъв митичен „черен” печат, който с много условия  поставяли при оформяне на документите им, отговорът бе кратък и категоричен:  „Такъв печат дружеството няма и не ползва. Дори не разбирам вашия въпрос -пенсионирането на работниците става с разпореждане на РУСО, а не на  работодателя”. 

По проблема с изплащането на съдебно присъдените пари за работниците и дали има един вид дискриминация спрямо работниците, осъдили фирмата за някакви вземания и на които после се отказва назначение, за да довършат годините си за стаж, мнението на изпълнителния директор е, че всички дела, които е наследило дружеството след разделянето му на отделни части, са изплатени и те са в размер на 3 млн. лв. Присъдените от съда суми се изплащат ежемесечно. За година изплащаме около 150 хил. лв., информира Бодурова.

„Какво значи „някакви вземания” - пита тя. -  Те се заработват от сегашните работници и не са субсидии или помощи, това са днес заработени суми. Подземният труд е много тежък физически труд. Не случайно се води първа категория и всеки работник се осигурява  за първа категория труд. Обезпечава се с безплатна храна, с безплатно работно облекло, безплатен транспорт и ред други привилегии за първа категория труд. В дружеството се назначават работници, които могат да полагат труд  в подземни руднични условия. Няма дискриминация спрямо работници, осъдили дружеството за професионално заболяване. След като е доказано, че работникът е заболял от професионална болест и получава обезщетение по силата на съдебно решение, логично е този работник  да няма реалната възможност да полага тежък физически труд. Противното би било влошаване на здравословното му състояние”, категорична е Бодурова.   

Последните два въпроса и техните отговори публикуваме дословно.

. Не може да отминем проблема с междублоковите пространства. Повечето са превърнати в кални площадки за паркиране на коли и общината се оправдава за бездействието си, заявявайки, че те са собственост на „Горубсо”… Други пък се ползват за търговски цели, а всъщност всички би трябвало да са зелени площи и детски площадки, тъй като общината не е променяла предназначението им. Каква е истината – колко са ваши, колко на общината и ще въведете ли някакъв ред, защото дават лош вид и имидж на самия град?

- Как да се  ползват междублоковите пространства следва да решат кмета на града и собственика. Златоград няма лош вид и имидж, защото в почивните  и празнични дни не могат да се намерят свободни  места в хотелите. 

. Какво е бъдещето на „Горубсо-Златоград”, предвид дори и последното вземане от същия бизнесмен на „Горубсо-Мадан”? Как ще се развивате и какви проблеми виждате в тази насока?

- Бъдещето на „Горубсо-Златоград” АД е спазване на концесионните договори и стриктното им  изпълняване. А това значи работа още 30 години. Проблемите могат да дойдат единствено от спад на цените на Лондонска метална борса.

По-късно, в интервю за смолянски вестник, Ружа Бодурова потвърждава, че „Горубсо-Златоград” има възможно най-добрата социална политика - от безплатната храна за миньорите, до застраховките, включително и “Отговорност на работодателя”, която се сключва по изричното желание на собственика Николай Вълканов. Казва още, че до 4000 лв. са заплатите тук, а начинаещите миньори започват с 600-700 лв., а фабриката в Ерма река е на оптимален режим, в която едва 35 души преработват до 800 т руда на ден.

 

(Бр. 15/2012 на „Златоградски вестник”)