Новини

Безработните в Златоград минаха 21 процента

неделя, 21 октомври 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

Докато в града кипи безсмислен труд по изливане бетон на поразия, през месец юли безработните в региона на Златоград и Неделино е вече 21.34 на сто, или цифром казано 1901 безработни лица. Процентът обаче явно набъбва от нивото безработица в съседно Неделино, където то е 25.54 на сто, при 18.57 в Златоград.

Нивото се изчислява от Бюрото по труда въз основа на регистрираните там безработни лица от общия брой на икономически активното население. Което за Златоград е 5415 души, а за Неделино – 3504 човека.

Само през юни новорегистрираните безработни в Бюрото са 154, но други 264 са отпаднали от регистрация – било поради намиране на работа (201), или пък от изтичане на правото им за подпомагане (63).

От справка на Бюрото за безработните отсъстват данни за мъже безработни, дадена е само бройката на жените – 633 за Златоград и 510 за Неделино.

 

(Бр. 15/2012 на „Златоградски вестник”)