Новини

Две училища и администрацията с над 800 хил. лв. за саниране

вторник, 16 октомври 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

Споразумения за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност за сгради в Златоград е подписано в София от министър Делян Добрев и директорът на дирекция "Ядрена безопасност" в Европейската банка за възстановяване и развитие Винс Новак.

Както и в предишен брой на вестника отбелязахме, с финансиране по линия на Международния фонд "Козлодуй" за енергийна ефективност на общински сгради, в ОУ „Васил Левски”-Златоград ще се извърши ремонт на стойност 250 169 евро - полагане на топлоизолация на сградата и ремонт на покрива. Енергоефективни мерки ще бъдат осъществени и в сградата на СОУ „Антим I” в Златоград, чиято стойност е 91 213 евро - подмяна на дограма и полагане на топлоизолация на сградата.

За сградата на общинската администрация се отпускат 96 120 евро - подмяна на дограма и полагане на топлоизолация по фасадата от задната част, останала недовършена при предишното саниране на сградата преди около три години.

 

(Бр. 15/2012 на „Златоградски вестник”)