Новини

Неделните и празнични дни – дни на Бога

неделя, 14 октомври 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Една от 10-те Божии заповеди, които  Бог дал на хората чрез Свети пророк Моисей, гласи: „Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи, а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог". След славното  Възкресение  на  Господ Иисус Христос, което станало в първия ден на седмицата - НЕДЕЛЯТА, апостолите започнали да се събират на молитва в неделя. Неделният ден се утвърдил като ден, който трябва да се посвети на Бога. Бог иска от нас след като сме се трудили през седмицата за себе си и шест  дни сме се грижили за временния живот, за телесните си нужди, да посветим неделният ден на Него и на спасението на душите си. Неделята е ден Господен. Тя е празник Божи. Самата дума посочва значението си. Празник означава ден, в който човек е празен откъм ежедневните си грижи и трудове. Неделя – не делам (от руски) не работя. Не бива да се върши каквото и да било в неделя, което може да се извърши друг ден. Известно е, че средствата, спечелени в неделните дни, или на големи празници, най-често отиват за купуване на лекарства или за непредвидени ремонти. Сам Спасителят ни е предупредил: "Пазете се от користолюбие (алчност, трупане на земни блага), защото животът на човека не се състои в това да преумножава имотите си. Първом търсете Царството на Бога и всичко останало ще ви се даде”.

Ако ние не сме прекалено загрижени за ежедневните нужди, а се стараем  да подготвим душите си за Царството небесно, Господ ще ни даде всичко, от което се нуждаем за живота. Когато Господ Иисус Христос отседнал в дома на Лазар, едната от Лазаровите сестри – Марта, се улисала в голяма шетня, другата пък сестра – Мария, оставила домакинските си задължения и приседнала край Спасителя да чуе словото Му.

Сам Христос казал: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, а пък едно е само потребно. И Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме. Какво трябва да направим, за да посветим неделният ден на Бога?

1.  Да отидем сутринта на Светата литургия в Божия храм.

2. Да вършим богоугодни дела: да помогнем на болни, бедни или възрастни хора, да четем Св. Евангелие, молитви, православни книги, да отидем на поклонение до някой манастир.

Отец Константин,

Свещеник Златоградски

 

 (Бр. 15/2012 на „Златоградски вестник”)