Новини

На старинен гроб при Джуванци попаднали златоградчани

сряда, 26 септември 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

При разходка наскоро в местността „Тюлбето” в с. Джуванци, Ксантийско, група златоградчани попадна на едва забележим  гроб, ограден с каменни плочи. Гробното място се намира на самия път, направен с фадрома преди няколко години, но оцелял до днес.

На единия край на гроба те видели масивна каменна плоча, видно донесена от другаде, тъй като видът скала в местността е различен. На задната страна на камъка те забелязали едва видим, но добре очертан кръстен знак, обрасъл с лишеи.

Местният жител Джамил Хусков разказал легенда за някакъв човек, дошъл в миналото от Беломорието ранен и се заселил да живее на мястото, където е сега Тюлбето. „Адни викат, чи айтув е било клисия, други викат, чи е било манастир”, казал още бай Джамил. - Не айсей сме го заварили” – допълнил. Казал още, че тук открай време идват хора от околността да палят свещи: „Запали мумън и дорде догори са молят. Сетне излизат с гърбън назадь…”

 

(Бр. 14/2012 на „Златоградски вестник”)