Новини

Съвместен проект с Гърция обучава 100 доброволци за евентуални пожари

вторник, 18 септември 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

Проект по програма „Трансгранично сътрудничество България-Гърция” реализират партньори от община Златоград, Терми (Солунско), Институт за информационни технологии в Комотини и Национален парк в Софли.

Целта е запознаване със и обсъждане на инструменти за образование и обучение на доброволци за гражданска защита от бедствия и аварии в централните гранични райони на България и Гърция, заявиха организаторите на семинара, проведен наскоро в конферентната зала на р-т „Александър” в Златоград. Работата на партньорите тук бе тридневна „стартова среща”, с участието и на професори от Института по математика и информатика към БАН, която включва и практическо запознаване с техническите възможности на златоградското пожарно управление.

Сред дейностите по проекта е и създаването на уебсайт, в който ще се информира за проблемите на трансграничния регион в направление бедствия и пожари, ще се изготви и ДВД с основни правила за действие при пожари; само в Златоград ще се оборудват девет противопожарни депа, ще се организира обучението на сто доброволци, ще бъде закупен и специален джип.

Срокът на проекта е две години и ще приключи през февруари 2014 г. Предстоят семинарни срещи в Комотини, Софли и Терми.

 

(Бр. 13/2012 на „Златоградски вестник”)