Новини

За есе от конкурс на ЕС, наш ученик е с втора награда

петък, 14 септември 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В конкурса на ннформационното бюро на ЕП в България на тема "Реформите в общата селскостопанска политика на ЕС", жури с председател европейския депутат Мария Неделчева (ЕНП), избра победителите от над 30 кандидати в състезанието за студенти и ученици. В едно от решенията си то определя и двама носители на втора награда, единият от които е Александър Петров от СОУ "Антим І" в Златоград. Наградените есета ще бъдат публикувани на интернет страницата ма Информационното бюро на ЕП в България.

 

(Бр. 13/2012 на „Златоградски вестник”)