Новини

Изплатени са парите на репресираните след 1944 година

сряда, 12 септември 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Към 5-и юли 2012 г. разплатените за област Смолян обезщетения на репресирани лица възлизат на 3 473 275 лв., като сумите вече са по сметките на  правоимащите граждани, подали искане за това. Тези разплащания са извършени в рамките на 3 години. За плащане са одобрени още 12 837 лв. обезщетения на 48 души, които са в процес.

За всяка репресия в периода от 12. 09. 1944-10. 11. 1989 – било поради произход, политически убеждения или религиозни вярвания, потърпевшите граждани получиха пълния размер от полащото им се обезщетение. Това стана след приемането на Закона за изменение и допълнение на Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, публикуван в Държавен вестник от 29. 12. 2009 г. 31. 12. 2011 г. беше крайният срок, до който гражданите можеха да подават искания за обезщетения.

Така за периода 01. 02. 2008 – 05. 07. 2012 г., Комисия в областната администрация е приела, подготвила за разглеждане и разгледала 3845 заявления. Откази са получили 443 лица, а други 118 са предупредени, че имат право на обезщетение и следва да подадат документи.

 

(Бр. 13/2012 на „Златоградски вестник”)