Новини

Съдът в Златоград засега отряза мераците на старцевци за монотеистично гробище

понеделник, 03 септември 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

1200 лв. следва да получи кметът на Златоград Мирослав Янчев от джамийски гробари в Старцево, след определение на златоградския съд по водено от тях дело срещу него, с което искат гробното място в селото да е само за талибани…

Като поздравяваме кмета за това, хубаво е да кажем, че „съдопроизводствените действия” по казуса на гробарите, пардон – талибаните, ще продължат, тъй като на прицел вече идва самата институция на общината.

Иначе делото се прекратява „поради недопустимост на производството” по съответния посочен член от адвокатите на гробарите, както и поради „недопустимост на предявените искови претенции” от същите.

„Ищците”, както ги наричат още в съда, се оплакват, че им се пречи да реализират правото си на вероизповедание и настояват ответниците да бъдат задължени да деактуват издадения от тях акт за публична общинска собственост. Твърдят още, че тези действия смущават правото им на религия. Съдът обаче обяснява, че законодателят е определил специален ред, по който би могла да бъде ангажирана административна, а също и наказателна отговорност за нарушаване правото на вероизповедание, като съвкупност на верски убеждения и принципи, поради което така формулираната искова претенция е недопустима. Съдът още, след като се запознал с изложеното в представените материали, намира, че предявеният установителен иск за собственост срещу ответника Янчев се явява процесуално недопустим - поради липсата на правен интерес у ищеца именно по този иск и против посочения „ответник”.

Този иск, смята съдът, е предявен срещу ненадлежен ответник. И при наличието на законово предвидена административна процедура за деактуване на имотите, за ищците липсва правен интерес от така заявеното искане, поради което същото се явява недопустимо, казва определението.

Дотук добре, както казват англичаните. Но дали, в зависимост от решението на съда след „съдопроизводствените действия”, които предстоят, мераците за агресивно единобожие няма да се прехвърлят и към златоградските гробища? И кому, впрочем, са нужни подобни проблеми днес… Единственият реален факт, по който никой от властта не иска да се произнесе досега, е че в златоградските села Старцево, Ерма река и Долен местните талибани, подучени от депесарските такива, забраняват да се извършва погребение на хора, които носят българското си име, в разрез с всякакви закони в нещастната ни държава и пред високомерното реене в облаците на „приятеля на всички министри” Янчев…

 

(Бр. 12/2012 на „Златоградски вестник”)