Новини

Въпросите ни към Ружа Бодурова, изп. директор в „Горубсо-Златоград”

четвъртък, 30 август 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Вече повече от два месеца въпросите по-долу отлежават в шкафчето на Ружа Бодурова, въпреки че те бяха договорени за отговор „тет-а-тет” с нея, при получено предварително съгласие за интервю. Публикуваме ги, защото може би те дават достатъчно информация сами по себе си, носят до голяма степен и „отговора” за това защо не им се отговаря…                     ЗВ

 

. В Мадан наскоро, когато обявиха, че миньорската криза там е разрешена, Николай Вълканов даде за пример „Горубсо-Златоград” – как нормално се работи там. Разкажете какво значи „нормалното” при вас, какво е състоянието на предприятието?

. Пак там, на наш въпрос г-н Вълканов отговори, че хвостохранилището ще се надгражда по план, както това е заложено по програма. Какво предвижда тази програма и наистина ли април-май т. г. започвате работа по това съоръжение?  

. Преди време писахме за някои оплаквания на работници при пенсионирането им. Кажете сега открито какъв е този „черен” печат, който не бил за всички или поне с много условия го поставяте при оформяне на документите им?

. Ще ни осветлите ли малко по проблема с изплащането на съдебно присъдените пари за работниците? И няма ли един вид дискриминация спрямо работниците, осъдили фирмата за някакви вземания и които после отказвате да назначите на работа, за да довършат годините си за стаж? . Не може да отминем проблема с междублоковите пространства. Повечето са превърнати в кални площадки за паркиране на коли и общината се оправдава за бездействието си, заявявайки, че те са собственост на „Горубсо”… Други пък се ползват за търговски цели, а всъщност всички би трябвало да са зелени площи и детски площадки, тъй като общината не е променяла предназначението им. Каква е истината – колко са ваши, колко на общината и ще въведете ли някакъв ред, защото дават лош вид и имидж на самия град?  

. Какво е бъдещето на „Горубсо-Златоград”, предвид дори и последното вземане от същия бизнесмен на „Горубсо-Мадан”? Как ще се развивате и какви проблеми виждате в тази насока?

 

(Бр. 12/2012 на „Златоградски вестник”)