Новини

Басейнова дирекция-Пловдив: Не сме предоставяли права на Златоград да покрива част от Малка река

понеделник, 27 август 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Отглас по повод: „Настояваме да преосмислите становището си”, бр. 6/2012 г. на ЗВ

 

В своя отговор на сигнала до Басейновата дирекция за управление на водите, който отправихме преди време, директорът на държавната институция Атанаска Тунтова заявява: „Във връзка с обективираната молба за „преосмисляне” на решението ни за издаване на разрешителното от 28. 05. 2009 г., от съществено значение е точния текст от частите „Цел на ползване” и „Схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за ползване”, а именно разрешеното пресичане на Малка и Голяма река с линейна инфраструктура и покриване на Малка река като част от трасето за Гърция. Въпросното разрешително не предоставя права на община Златоград да извършва строеж над участъка от Малка река, за който е предвидено покриване…”

Напомняме на читателите, че в Сигнално писмо до Източно-Беломорски район с център Пловдив, с копие до Министерство на околната среда и водите и МРРБ - София, бяха изложени част от битуващите сред обществеността на града притеснения и страхове по повод безполезността на кметския проект за покриване на речното корито, за който въпросната дирекция има положително становище.

Настояваше се институциите да преосмислят позициите си, като се предложи намиране на ново решение по проекта, в съответствие с Решение № Д 985/21. 09. 2011 г., прието в следствие на многобройни протести на гражданите, и забраняващо цялостно покриване на коритото. С което кметът на общината и ръководството по проекта отказаха да се съобразят и продължиха да лъжат обществото, че всички институции дали разрешение за покриване на реката. 

Огласеното уточнение на дирекцията в Пловдив обаче не пречи на бандата в общината, водена от Янчев, да започне бетонирането на реката и да усвоява комисиони…

 

(Бр. 12/2012 на „Златоградски вестник”)