Новини

Водата от Ерморечието идва с нов дебит, но със старата си ефективност на ползване

петък, 24 август 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

Проектът за геотермалните води до Златоград, които да бъдат използвани за отопление на обществени сгради в града, след което да се потърсят инвеститори за нови хотели, е на път да се възобнови. До края на годината държавата ще отпусне 3.9 млн. лв. за ново сондиране на водното находище, а дейностите за довеждането й в града следва да започнат в началото на 2013 г. Изграждането на инфраструктурата може да бъде завършено до три години и ще струва около 17 млн. лв.

Това стана известно от проведената кръгла маса наскоро, организирана в Златоград по повод 10-годишнината от оживяването на Етнографския комплекс тук. В нея участваха депутатите Даниела Дариткова и Недялко Славов, Антония Първанова – евродепутат, областният управител Стефан Стайков, Мария Иванова от МИЕТ, Екатерина Джумалиева от Министерството на културата, Галина Симеонова – изпълнителен директор на ПУДОС, Соня Спасова от БС по балнеология и СПА-туризъм, д-р Ченко Чалъков – председател на УС на БА по балнеотуризъм и др.

На въпросна Александър Митушев ще се отпуснат ли все пак пари за нов сондаж, Галина Симеонова заяви, че очаква в най-скоро време общината да внесе необходимата документация за сондажното финансиране в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). "Това означава, че до края на годината ще сме получили всички съгласувателни становища и евентуално решението ще бъде гласувано на управителен съвет", каза още тя.

Проектът за това геотермалните води от Ерморечието да бъдат доведени с тръба до Златоград с държавно финансиране, а след това за хотелски инвестиции в района да се търсят частни партньори, беше лансиран съвсем наскоро от собственика на компанията Николай Вълканов, писа тези дни в-к „Капитал” - Това се случи веднага след като фирмата му купи ГОРУБСО - Мадан с посредничеството на премиера Бойко Борисов, но той притежава и мините в селото, където е нахождението на водите. Реализацията на замисъла е била в ход преди три години, когато "Минстрой" е била избрана за проектант и строител на цялото съоръжение. Известно е, че проектът бе стартиран през 2009 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по програма PHARE и получи разрешително за експлоатационен ресурс от 10 л/сек. "При този дебит не излизаха топлотехническите параметри, а освен това сградите, които трябваше да се отопляват, не бяха санирани", каза Симеонова. През 2011 г. беше направено ново проучване и докладът показа, че подземните водни запаси са изключително големи и може да се използват 27 л/сек. "Този дебит вече дава възможност за развиване на проекта, каза Симеонова. - Затова през януари министърът на околната среда и водите Нона Караджова издаде ново разрешително за по-големия дебит”.

Оценките на находището засега показват, че температурата на водата е 86-90 градуса, а сондирането трябва да се направи на 840 м дълбочина. Чрез топлопровод водата ще се пренася до Златоград, като дължината на тръбата ще бъде около 13 км. "Първоначалният проект на  "Минстрой" беше на база 10 л/сек. и сега ще трябва да се ревизира заради по-големия дебит", смята Галина Симеонова. От тръбата водата ще влиза в геотермална централа, чиято сграда вече е изградена и предстои да се оборудва. В нея водата от находището ще се затопля за градската мрежа, с която ще се топлоснабдяват осем обществени сгради. Пет от тях вече са санирани или са в процес на саниране, което повишава ефекта на проекта. Освен това, замяната на локалните котелни централи с отопление от геотермалния извор ще намали емисиите въглероден диоксид с 1400 т годишно. Община Златоград вече е направила постъпки да поеме контрола и управлението на проекта от МРРБ. Така тя ще стане собственик на цялата инфраструктура и ще експлоатира сондажа, топлопровода и геотермалната централа.

"След като водата от находището отдаде температурата си, тя ще излиза от централата охладена до около 38 градуса и ще бъде подавана по мрежа към хотели", обясни Симеонова. Хотелиерите сами ще поемат изграждането на тяхната мрежа.

"Общината има ангажимент да построи инфраструктурата само от източника до геотермалната централа и до обществените сгради", каза тя. Финансирането за целият проект обаче ще бъде отпуснато, едва след като се докаже, че сондажът е успешен. От резултатите ще се разбере и колко точно ще струва. Очакванията на обществеността в Златоград са изпълнението на този проект да помогне за утвърждаването на Златоград като балнеологична дестинация. От присъстващите на кръглата маса в Златоград обаче единствено д-р Чалъков отбеляза факта, че макар дебитът на водата за проекта да е завишен от 10 на 27 л/сек., сградите, които ще се отопляват не са завишени, което е крайно недостатъчно като ефективност на проекта, за да си заслужава той парите, които ще погълне.

 

(Бр. 11/2012 на „Златоградски вестник”)