Новини

Ученици говориха родния диалект на празник за фолклора

понеделник, 13 август 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

Вечер на народното творчество проведоха ученици от ОУ ”Васил Левски” в партньорство с библиотеката на ОНЧ”Просвета1908” в Златоград.

През учебната година учениците от СИП по литература проведоха  свои занимания в библиотеката - как се търсят и попълват тестове, филми за учебната работа и др.

С учителката си по български език и литература Таня Йорданова те представиха обичаите от празничния български обреден календар, драматизации на приказки, песни и танци от различни области.

Учениците подредиха и интересна изложба на своето родословно дърво, материали  и снимки, свързани с народното творчество, което са издирили. Родители, гости и ученици с интерес посрещнаха етюдите на златоградски диалект, музикалните умения на участниците и  изпълненията на родопски песни.              

Зорка Хаджиева

 

(Бр. 11/2012 на „Златоградски вестник”)