Новини

ЦДГ в Ерма река на 50 години

сряда, 18 юли 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

През месец май Целодневна детска градина „Детелина” в с. Ерма река отбеляза своята петдесетгодишнина от създаването си. Градината е открита през месец май 1962 г. с директор Надежда Табакова, а учителка е Иванка Събева. През тези 50 години екипите на детската градина утвърждават предучилищното възпитание в селото като добра традиция и практика, защото са част от общото предучилищно възпитание в България. Историята на ЦДГ «Детелина» обаче не свършва дотук, а ще продължи и ще се дописва от следващите поколения деца и учители. Половин век детското ни заведение е съградило и продължава да съгражда стотици характери, възпитавало е и обучило поколения деца. Макар да пропускаме много подробности от живота си, станали незначителни с времето, винаги се помнят първият учител, първата детска градина, първият урок в училище…

 

(Бр. 9/2012 на „Златоградски вестник”)