Новини

Още абитуриент, а вече студент

понеделник, 16 юли 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На Петата национална олимпиада по история и цивилизация, проведена наскоро в Шумен, се състезаваха 49 ученици от дванадесетите класове от 27 области в страната. От нашата област участва Емилиян Топчиев - 12 клас на СОУ "Антим I” в Златоград. Националната комисия е председателствана от доц. д-р Пламен Митев, декан на историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Възпитаникът на златоградското училище е постигнал резултат 5.75 на писмения изпит и 5.80 от събеседването. За отличното си представяне Емилиян е получил сертификат от МОМН, както и правото да използва отличната оценка като конкурсна за специалностите в Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и останалите ВУЗ в страната.

 

(Бр. 9/2012 на „Златоградски вестник”)