Новини

ПОДПИСКА 2

сряда, 27 юни 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Срещу събарянето на римския мост над Малка река зад сградата на общината 

 

 

Ние, долуподписаните граждани на Златоград, заявяваме категоричната си позиция срещу предвижданото от кметската администрация покриване на речното корито в центъра на нашия град по проекта за трасето към гръцката граница. Смятаме, че този проект не отговаря на интересите на неговите жители, не е съобразен с архитектурните традиции на града ни, нарушава както екологични дадености, така и естетиката на градския център, предвиждайки покриването с бетон на огромна речна площ. 

Категорично сме против събарянето на старите мостове от римски тип в центъра – смятаме това за посегателство срещу историята и културата ни, за посегателство срещу знаците на златоградската древност, продължавайки разрушителната стихия на знакови паметници от миналото. Противоречи на здравия разум изграждането на пътно трасе до самия градски площад, още по-неразумно е събирането на всички превозни средства в центъра на града в предвиждания огромен паркинг върху покритото речно корито.Смятаме, че мястото на този паркинг, както и на предвижданата градска тоалетна, е в терена на бившата казарма, в обсега на бъдещия градски парк.Уверени, че кметския проект за покриване на реката е вреден, безполезен и безсмислен,който не решава никакъв проблем на града, настояваме за прекратяване на процедурите по изпълнението му и за насочване на осигурените средства към трасето в района на кв. Граничар и бившата военна градина, намиращо се в безобразно състояние.

(Следват подписите на хората, част от които прилагаме)

 

(Бр. 8/2012 на „Златоградски вестник”)

 

Послепис:

Макар и внесена по съответния ред от общински съветник, кметът и председателят на ОбС не позволиха тази и предишната подписка за тоалетната, да бъдат огласени и разгледани от местния орган и на 26 август римското мостче зад общината бе съборено, видно и от приложените кадри във форума. В очакване сме на стъклената тоалетна с двустранна видимост, обявена от кмета на едно от заседанията наскоро.