Новини

Диалектът на Златоград в мъдрости от битието ни

неделя, 24 юни 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Нашусу си лафене, дено сме гу изпатили  в животяс и от нега сме акъл збирали

  

. Седи си по вътре и патариса. (Чулек, дено ни ще да ходи на пазарън и си подмета у тех патарацине хавая);

. Лу лежи и съ клъби по вътре. (Пак за чулек, дену са пущамя по къщана си и лу лежи);

. Пак сме на изпулен фасуль и петату. (Сва е за фукарине, дено чъсто ядът адно и също всек день и им е втръснало);

. Сва щуно дума, половинана сметай за шкарто. (За чулек, дено много вази, ама много лъжйе свървя);

. Айсоя чулек ма яца мързи. (Айсва са вика за чулек, дену хич ти ни е драг);

. На нега требва и ногине да му полюби. (За чулек, дену яце ти е вършил работа);

. Нимойте гу доглева, айнолкова му е. (Сва е за чулек, дено хич му ни фата край за щуно думат);

. Людесо ага зимат коте гльъдат да е от джинс, та камо ли нивеста. (Тува ти дават акъл да си отвараш очите на четри, ага ще да са жениш);

. Станало е от нийде да са ни види ръдь и пъть. (Ага в държевана ни вървьът работине и патят людене);

. Ти ма лу пудкукуросваш, ама от се ку ти река нещо, та ма плюй! (Зарицаш са будньъму, от та лу буботка в празни работи);

. Пайки бутеско детенце, като пищеник е! (Айсейка викат на дете, дену е дебелку).

 

 (Бр. 8/2012 на „Златоградски вестник”)