Новини

Настояваме да преосмислите становището си!

сряда, 06 юни 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

В Сигнално писмо до Басейнова дирекция за управление на водите, Източно-Беломорски район–Пловдив, с копие до Министерство на околната среда и водите и МРРБ - София, са изложени част от битуващите сред обществеността на града притеснения и страхове по повод безполезността на проекта за покриване на речното корито, за който въпросната Дирекция има положително становище. Молим ви да се запознаете и по възможност да отговорите на един от въпросите, поставен от гражданин в местния интернет форум, се казва в писмото до институциите: „Как така Басейнова дирекция издаде разрешение за ползване на воден обект и „покриване” на речното корито, след като чл. 143, ал. 1 от Закона за водите, гласи буквално следното: „ЗАБРАНЯВА СЕ нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици.”

Напомня се ситуацията през 1996 г. в Златоград, когато имаше наводнение в центъра, водите от двете реки, вкл. и предстоящата за покриване, излизат от коритата си и предизвикват катастрофа, вкл. с човешки жертви. Почти същото се повтаря и около 6-7 февруари 2012 г., вследствие проливните дъждове, което отново засилва страховете на гражданите. В писмото се настоява институциите да преосмислят решението си за даване положително становище по проекта за покриване на речното корито в Златоград, като се предложи намиране на ново решение по проекта.

Прилага се Решение № Д 985/21. 09. 2011 г., с което ОбС-Златоград, вследствие многобройни протести на гражданите, коригира свое по-раншно решение и забранява цялостно покриване на коритото. С което кметът на общината и ръководството по проекта отказват да се съобразят, въпреки категоричността на изразената воля на общинския орган за управление.

В своя отговор на сигнала, Басейновата дирекция за управление на водите в Пловдив заявява: „Във връзка с обективираната молба за „преосмисляне” на решението ни за издаване на разрешителното от 28. 05. 2009 г., от съществено значение е точния текст от частите „Цел на ползване” и „Схема и параметри на частта от водния обект, който се предоставя за ползване”, а именно разрешеното пресичане на Малка и Голяма река с линейна инфраструктура и покриване на Малка река като част от трасето за Гърция. Въпросното разрешително не предоставя права на община Златоград да извършва строеж над участъка от Малка река, за който е предвидено покриване…”

Това обаче не пречи на бандата в общината, водена от Янчев, да започне бетонирането и да усвоява комисиони…

 

(Бр. 6/2012 на „Златоградски вестник”)