Новини

Диалози по пантофи

неделя, 27 май 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Отглас по повод: Колко пари взема „замката” в общината - бр. 2/2012 на ЗВ 

 

„…Като ръководител на проекта информирам, че всички, които не са успели да се запознаят подробно със същността на проектните дейности, но имат голямо желание за това, могат да се свържат с екипа по проекта по всяко време. Така както направихте и вие. Информация за проектите на община Златоград до общинския съвет винаги е давана, включително и за екипите, които ги ръководят, както и за съответните им възнаграждения.

Откритият диалог е също толкова важен, както и всичко, което се постига чрез реализацията по проектите. Винаги сме търсили добрия тон на взаимодействие, независимо какво се цели с конкретна постъпка. В един процес на цивилизована и градивна комуникация е важно всеки да има доблестта  да се изправи и да отправи своите питания по един достоен за уважение начин и да настоява да получи по същия начин необходимите отговори.

Политиката на анонимност, освен че е проява на страх, тя е и срам от предприетото действие, както и липса на отговорност за резултатите, които ще се получат…”

(Из писмото на Елмира Угорплиева-

Пехливанова до редакцията)

 

 РЕПЛИКАТА ОТ ФОРУМА

 

„Г-жо Елмира, ходих в ОбС и няма информация за нито един екип по проект!

ОЩЕ ПО-НЯМА информация за възнаграждения им. А вашите пък са абсолютно неткриваеми… Аз, да речем, съм анонимен. Ами що не дадохте отговори на Ефим, както удобно му дадохте възнагражденията на общинските съветници преди време! Демек, всичко е прозрачно, освен твойто. Така е - и пътят за ада е осеян с добри намерения. И още по-добри и лицемерни думи”.

 

(Бр. 6/2012 на „Златоградски вестник”)