Новини

Три общински дружества ликвидират в Неделино

понеделник, 21 май 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

200 хил. лв. банков заем да вземе община Неделино, гласува наскоро ОбС тук. Парите трябва да бъдат върнати в края на декември т. г. и се обезпечава с учредяване на залог върху недвижими имоти, собственост на общината.

Съветниците гласуваха и решение, според което кметът може да си купи нов автомобил на стойност 80 хил. лв., а 85 на сто от транспортните разходи на пътуващите учители по утвърдена транспортна схема ще бъдат поети от общината.

С друго решение адв. Богдана Печилкова е определена за ликвидатор на общинските дружества в ликвидация „Металик” ЕООД, „Нова гора” ЕООД и „Хигиена и благоустрояване” ЕООД.

 

(Бр. 5/2012 на „Златоградски вестник”)