Новини

Старите трошки можем да предаваме за скрап в ДАП-а

петък, 18 май 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства са длъжни да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване, казаха наскоро от общината. Затова в Златоград действа лицензирана площадка за разделно събиране на черни и цветни метали, която се намира на територията на бившия ДАП, т. нар. Автостопанство в промишлената зона. Оператор тук е ЕТ „ОРИОН-71” с управител Катя Христова. Ако собствениците на излезли от употреба коли не изпълняват задълженията си по чл.11 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, споменатата фирма поема ангажимент да премести, временно да съхранява и разкомплектова колите, тъй като има сключен договор за съвместна дейност с община Златоград.

 

(Бр. 5/2012 на „Златоградски вестник”)