Новини

Публикувахте един фалшификат!

сряда, 16 май 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Писмо до кмета на общината г-н Мираслав Янчев

 

 

 Г-н кмете! В официалния сайт на община Златоград е публикувано частно писмо, „опровергаващо” публикация в последния брой на „Златоградски вестник”. Тъй като в него се говорят неверни неща по мой адрес, моля да публикувате приложеното писмо по-долу - по същия начин, както това направихте с писмото-фалшификат, изготвено и подписано от инженер Севдалин Сечков, един от проектантите на обсъждания в броя на ЗВ проект за покриването на речното корито.Заявявам, че разговора с инж. Методи Сечков е записан на диктофон, отразен е абсолютно коректно в броя и файла с него се съхранява в редакцията на вестника.Ако откажете публикацията, запазвам си правото за друга реакция от моя страна по повод клеветата, с която волно или неволно ме заливате от официалния си сайт.

2 март 2012 г.   

 

Към един платен автор на строително безумие в Златоград  

Уважаеми Севдалине!

Всъщност некоректният ще се окажеш ти, защото си седнал да пишеш опровержение от името на твоя братовчед Методи. И тук ти си воден наистина от своя личен интерес, тъй като, доколкото знам, ти си инженерът, ползван като експерт в този проект срещу солидно заплащане. Некоректно, бих казал – абсолютно невъзпитано е, да твърдиш, че аз съм имал лични интереси в този проект. Пълни глупости, господин Севдалине!

Моят „личен” интерес е всъщност общественият интерес този идиотски проект, който облагодетелства единствено група лица, сред които си и ти, да не се състои. Защото наистина смятам, че е опасен и ненужен за Златоград - проект, който не решава никакъв проблем на града, но затова пък залага проблеми за бъдещето му, лишава го от красотата, която винаги е носила и носи реката в един град, лишава града от естествен охладител през душните летни месеци. Това е моят личен интерес, зад който застанаха много хора, чиито становища излизат от много време насам както във вестника, така и в публичния златоградски форум - това строително безумие да бъде осуетено. Нещо, което ти не можеш да разбереш, тъй като си платен автор на това безумие, и значи имаш личен интерес да се извърши, независимо от грозотата, която ще донесе, независимо от проблемите, които залага.

В писмото си твърдиш, че съм предлагал подземен паркинг и даже не си си дал труда да разбереш, че това е едно предложение, дадено от потребители в споменатия по-горе публичен форум, изрично посочен като източник на информацията за дебата, който водят гражданите на Златоград по важни проблеми на техния град. Именно тяхната позиция е против този просташки проект, зад който застава една група платени лица с тясно личен интерес, изразяващ се в шумоленето на банкноти.

И точно това, че си седнал да се изказваш и да се криеш зад името на братовчед си, ми позволява да ти отговоря по този начин – защото имам на запис думите и позицията му, които съм изложил във вестника, а сега ти искаш да правиш „опровержение” - неизвестно на какво, защитавайки личния си банкнотен интерес в този, пак повтарям – ненужен за града просташки проект. Колкото до думите ти за „високи води, които се повтарят един път на 100 години”, призовавам те да се засрамиш – 1996-а не е била преди сто години, нито пък 6 февруари 2012 става след нови сто години.

Ефим Ушев

 

(Бр. 5/2012 на „Златоградски вестник”)