Новини

Златоградчани: Категорично сме против събарянето на римски мостове

понеделник, 14 май 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След излизането на броя ни от месец февруари и след проведеното открито студио в САТ-ТМ по проблема с покриването на част Малка река с бетон, граждани започнаха подписка срещу проекта, в която призовават за свикване на градски референдум по проблема. В текста, съпровождащ подписката, се казва дословно:  

Ние, долуподписаните граждани на Златоград, заявяваме категоричната си позиция срещу предвижданото от кметската администрация покриване на речното корито в центъра на нашия град по проекта за трасето към гръцката граница.

Смятаме, че този проект не отговаря на интересите на неговите жители, не е съобразен с архитектурните традиции на града ни, нарушава както екологични дадености, така и естетиката на градския център, предвиждайки покриването с бетон на огромна речна площ.

Категорично сме против събарянето на старите мостове от римски тип в центъра – смятаме това за посегателство срещу историята и културата ни, за посегателство срещу знаците на златоградската древност, продължавайки разрушителната стихия на знакови паметници от миналото.

Противоречи на здравия разум изграждането на пътно трасе до самия градски площад, още по-неразумно е събирането на всички превозни средства в центъра на града в предвиждания огромен паркинг върху покритото речно корито.

Смятаме, че мястото на този паркинг, както и на предвижданата градска тоалетна, е в терена на бившата казарма, в обсега на бъдещия градски парк.

Уверени, че кметския проект за покриване на реката е вреден, безполезен и безсмислен, който не решава никакъв проблем на града, настояваме за прекратяване на процедурите по изпълнението му и за насочване на осигурените средства към трасето в района на кв. Граничар и бившата военна градина, намиращо се в безобразно състояние.

Кметът на общината и общинските съветници незабавно да реагират на това строително посегателство към града и да започнат организирането на градски или общински референдум, който да изясни в какъв град искат да живеят гражданите – в изкуствения кич на кметския „Лас Вегас” или в автентичния Златоград, обсъждан в цялата страна като любимо място за живеене и печелещ симпатии и приятелства именно като такъв.

 

(Бр. 5/2012 на „Златоградски вестник”)