Новини

За „сделката на годината” или защо съветниците гласуваха с охота годишния бюджет на общината

петък, 11 май 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На редовно заседание от 20 февруари общинският съвет в Златоград прие бюджета на общината за 2012 година. Проектът, заедно с отчета за изпълнението за миналата година, бе публикуван в миналия брой на вестника и значи жителите на Златоград и съставните селища са добре запознати с тях. Но от същата публикация те са запознати и с цената, която ще им струва настоящото безпроблемно гласуване от страна на съветниците – това са предложените от кмета още в проектобюджета за т. г. техни заплати, чийто общ размер за годината е 116 926 лв.

С това бързаме да разсеем заблудите, породили се сред гражданството след февруарското заседание на ОбС, че, видите ли, на съветниците вече им дошъл акълът в главата и вече ще работят за общественото благо. Не, защото това са парите, които постъпват в общината от т. нар. „собствени приходи”, т. е. от данъците, които всички ние внасяме в общинската хазна, за да се решават множеството благоустройствени и др. проблеми, от които всеки район, квартал, кметство и населени места се задъхват. Сега тези близо 120 хил. лв. обаче ще продължат да отиват в джобовете на избраниците ни. И трябва да е ясно, че това е сделката, направена с тях, за да „има мир” около заседателната маса; това е корупционната схема, осъществена на гърба на всички данъкоплатци, чиито проблеми отново няма да могат да се решават, защото парите им ще отиват за личното облагодетелстване на 17 общинари, за да може председателят да продължи да получава близо 1500 лв. месечно, зам.-председателят – около 750 лв., а останалите съветници – по 350-400 лв. всеки.

Това е цинизмът на договореното, след който нито един общински съветник не ще може с чиста съвест да застава очи в очи с хората и да им говори колко много мисли за проблемите им!Затова кметът трябва ясно да отговори: с какво ще компенсира щедрото си предложение към съветниците, което бе веднага и с охота прието. Ще съкрати ли той минимум 7-8 чиновници на общинска издръжка, с каквито бъка „над плана” в администрацията, за да налекне малко издръжката им от страна на гражданите; ще върне ли структурата на администрацията така, както я завари с идването си още през първия мандат – само с един заместник-кмет? Или може би пък други преустройства и реформи?…

Кметът дължи тези отговори на гражданите, а не само да иска от тях при всяко обществено събиране за обсъждане, когато все повече се чуват обясненията му как общината няма пари, докато в същото време плаща огромни заплати на съветниците!

 

(Бр. 4/2012 на „Златоградски вестник”)