Новини

Видеонаблюдение на хвоста и язовира ли? И с камери и без тях – все същото…

петък, 27 април 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Позицията на специалисти в „Горубсо-Златоград” за необходимостта от наблюдателна техника при хвостохранилището и язовира

 

Тъй като започнаха дебати сред гражданството за състоянието на язовира и хвостохранилището, предизвикани от страхове за тяхната безопасност, разговаряхме със специалисти във фирмата, стопанисваща обектите.

Според тях няма никаква пречка това да стане, но с условието, че първо това е едно скъпо удоволствие, и второ – че е леко безсмислено… И хвоста, и язовира, не са от вчера, по на близо половин век са, през времето на който не е имало нито сайтове, нито джиесеми, нито видео и какво – нещо да се е случило? Съоръженията се наблюдават 24 часа в денонощието, там работят хора с постоянна връзка със съответните държавни институции.

Знае се, че общината наскоро даде петнайсетина хиляди лева и опаса града с видеокамери от всички страни. Някой обаче да се е произнесъл или пък – да е дал отчет, какъв е смисълът от тях, с какво са ни помогнали, че сме хвърлили толкова народни пари за тях? Няма такова нещо. Освен това – тези скъпи пособия са необходими за бурни и критични метеорологични условия, а не да ги гледаме като телевизия в слънчево време. Но от опит се знае, че точно в такива кризисни условия и МТел, и Глобул изключват, връзките се прекъсват, така ще бъде и с видеото, тъй като в такова време няма и ток. Тогава какъв и къде е смисълът от скъпите видеокамери?

Специалистите в „Горубсо” са категорични, че безопасността на тези две важни съоръжения е в непрекъснатия им специализиран технически надзор, както и периодичното им ремонтиране и съответно надграждане, когато това стане необходимо.

 

(Бр. 4/2012 на „Златоградски вестник”)