Новини

Чиновническият цинизъм като позиция за сечене на градски дървета

събота, 21 април 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

+ До кмета на общината Мирослав Янчев - Становище относно проведен оглед по искане на РУП-Златоград за изсичане на дървета в центъра на града, ул. „Стефан Стамболов”

 

Г-н кмете! Приложено изпращам становището ми за новото искане на началника Бурдев да сече дърветата пред полицията. Моля ви да го прочетете и да вземете правилно решение. Дърветата са оставени в новия план на града, отбелязани са и значи трябва да останат. Въпреки че гледахме този план с Ушева и Запрянова в кабинета на Юли Хаджийски, те настояват да бъдат отсечени. Като преди това пред полицията твърдяха, че дърветата ги няма в новия план и затова трябва да се махнат. Много странни хора! Сега всичко е във ваши ръце... Дано ги вразумите. 

 

… 

На 3 февруари, съгласно ваше писмо № 26-00-6/31. 01.2012 г., присъствах с назначена от вас комисия на оглед и обсъждане на поредното искане от РУП-Златоград за отсичането на 4 броя 40-годишни дървета пред управлението на ул. „Стефан Стамболов”.Информирам ви за заявеното там от мен становище, че съм абсолютно против изсичането на тези дървета в центъра и недоумявам за изразената от вашите служители позиция на категорично „Да” за изсичането. Недоумението ми е затова, щото в участието ми и в друг такъв оглед миналата година, по същото искане на началника на РУП, те не бяха така въодошевени и изразяваха все пак съмнения, че това изсичане е необходимо.

Сега обаче полицията се е снабдила с обслужващо ги „становище” от Минка Салагьорова, поръчано от тях самите и вероятно платено, което явно ги устройва в намерението им. А вашите служители се опират именно на него, за да подкрепят идеята за сечта, изтъкват и аргументи, че нямало как да не им се разреши, имота бил техен. Като аргумент за сеченето на дърветата сочат и факта, че дърветата били 40-годишни, както и този, че корените им повреждали подземната инфраструктура… Това ме води към мисълта как с тази спецпозиция на специалистите ви в най-скоро време всичко в града ще бъде изсечено, с мотива за запазване на градската канализация и пр. канали и кабели… Смятам, че тази безотговорна и послушна милиционерска позиция не е достойна за общински служители, които явно не осъзнават отговорността на служебните места, които заемат, позовават се и на новия План за устройство на центъра, където уж не били залегнали въпросните дървета пред полицията…

Точно в обратното обаче ще се уверите, г-н кмете, ако погледнете същия план, където ясно и точно дърветата пред полицията са отбелязани, че остават и следователно не противоречат на новото градоустройство. Въпреки това Запрянова, Ушева и другите, назначени от вас, държат да се сече. Смятам, че няма никаква необходимост тези дървета да бъдат отсечени – те не пречат на обслужването на сградата, която може спокойно да бъде привеждана в приличен белосан вид при желание за това у началника на полицията, а улуците на покрива могат периодически да бъдат зачиствани от падналите иглички. Дърветата не са изгнили, нито счупени, а здрави, мощни и красиви и според приетата наредба на общината за зелената система те не могат да бъдат премахвани, тъй като не представляват опасност нито за гражданите, нито за сградата. Те дори са се вписали в нейния архитектурен вид, очертавайки добре, с правилната си подредба, самия терен на имота.

Г-н кмете, изразявам и становището си, че с безотговорно заетата позиция на служителите ви за даване ход на сечта, много скоро ще последват верижно и други искания за сеч около сгради в центъра, които също ще бъдат одобрявани, с което да се запазят „заплашените” уж канализации на града, но затова пък ще го превърнат в една „канализационна” пустош с минимум зеленина и много бетон. Сигнализирам ви, че вашите служители демонстрират антиекологично поведение и са готови да удовлетворяват всяка постъпила прищявка за сеч в града!

Тъй като проблема няма да влиза в ОбС, както комисията предвиждаше миналата година, апелирам пред вас да не разрешавате сечта, както неведнъж сте заявявал пред мен, но да накажете онези служители в общината, които са разрешили да окастрят така високо дърветата и пред полицията, и особено пред ученическия пансион, така че днес да сочат този факт като свой аргумент за последващото им изсичане, щото видите ли, били грозни така окастрени. Сякаш някой друг, а не те, са разрешили тази грозотия!Вие трябва да сложите край на този общински, по-точно - бездушен към града чиновнически цинизъм.

Ефим Ушев

 

(Бр. 3/2012 на „Златоградски вестник”)