Новини

Фотоизложба за българските следи в Беломорието представиха в Кърджали

четвъртък, 19 април 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
 

 

На 22 февруари в Регионалния исторически музей в Кърджали беше представена фотографска изложба, чийто наслов е „Българското църковно-историческо наследство в Беломорието". Неин автор е познатият на читателите ни Георги Митринов от Института за български език към БАН. Той защити докторска дисертация на тема „Златоградски сборник от 1852 г.”, миналата година бе издадена и книгата му „Южнородопските български говори в Ксантийско и Гюмюрджинско” в издателството на ВМРО.

С трудовете си застъпва тезата, че помаците са българи като всички останали българи и няма основание да се определя диалекта, на който говорят, за помашки, а самите те - отделен етнос или малцинство в страната си. Изложбата е посветена на разрушени и недействащи днес някогашни български църкви в Беломорието. На 22 платна са показани фотографии на църкви от стари български села в Димотишко, Софлийско, Дедеагачко, Гюмюрджинско, Ксантийско, Драмско и Сярско. Представянето на фотографиите е част от работата по проект за изследване на българското културно-историческо наследство в Беломорието. Целта е да се припомни на българската общественост за това ценно наше наследство, което трябва да бъде съхранено. Като се има предвид, че някои от включените в изложбата някогашни български селища днес не съществуват, съвсем реална е опасността следите от това българско културно-историческо наследство в обозримо бъдеще да изчезнат. ИзИзложбата е едно връщане назад във времето, което ще ни припомни за българското минало на Беломорието.

 

 (. (Бр. 3/2012 на „Златоградски вестник”)