Новини

Още 173-ма се изселили от общината през 2011 година

вторник, 17 април 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
    

111 души са се завърнали и заселили отново в златоградска община през изминалата 2011, след като преди години са я напуснали по някаква причина – 70 в града, 15 в с. Аламовци, 14 в с. Старцево, 8 в с. Долен, 3-ма в с. Ерма река и 1 в с. Страшимир.

Това обаче едва ли е успокоително, защото през същата година нови 173 души пък  са напуснали общината и са се заселили другаде – 101 от Златоград, 29 от Ерма река, 19 от Старцево, 17 от Долен, 4 от Аламовци, 2 от Страшимир и 1 от Цацаровци.

Подобно е съотношението в статистиката за новородени и починали в Златоградско – ако родените тук са били 87, то напусналите ни завинаги са 128. Родени през годината златоградчани са 49, починалите – 82; в Старцево това съотношение е 24 към 22, в Ерма река – 5 към 4, в Долен – 7 към 12, в Аламовци – 2:2, а в останалите населени места има само починали.

Сключените в общината граждански бракове през 2011 са 40, с ритуали в Златоград (36) и в Старцево (4).  

 

(Бр. 3/2012 на „Златоградски вестник”)