Новини

Хроника за отминалите бедствия. Какво се случи

петък, 06 април 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

През февруари продължителните дъждове в Златоград напомниха онези бедствени дни и нощи на 1996 г., когато бяха срутени мостове, изчезнаха пътища и сгради, загинаха хора. И сега речните корита в центъра се изпълваха от придошлите води, които застрашително вдигаха нивото си – нещо, което събуди страховете у хората, които започнаха да пресмятат очакващите ни беди, ако това положение се повтори и при бетонирането на речното корито на ниво площад, което предстои. Става ясно за пореден път колко е важно за безопасността на града да има свободни и добре почистени речни корита, без бетонови „тапи” над тях, за да могат придошлите води да се оттичат безпроблемно… Граждани започнаха диалог във форума на местен сайт и отново изразяваха безпокойствата си от безразсъдните решения на лакоми софийски архитекти и техните местни агенти.

Общината обяви бедствено положение и информира за необходимостта да се ограничи излизането на хората от жилищата си, тъй като „… на определени места по поречието на притоците на р. Върбица съществува опасност от излизане на водата от речното корито…” Бе създаден и кризисен щаб, ръководен от кмета Мирослав Янчев, язовирът в града вече преливаше, по него плуваха големи ледени късове, стана ясно, че е започнало да прелива и хвостохранилището. По думите на Янчев, навреме са били информирани всички институции и е създадена готовност за евакуиране на жителите, живеещи покрай реката, при нужда. Постъпили са много сигнали за наводнени къщи и свличания на земни маси в града и в някои селища.

6 февруари бе обявен за не учебен ден в училищата на територията на общината – в продължение на денонощие бяха измерени над 150 л/кв.м. Задръсти се, разбира се, и градската канализационна система по главната улица, образуваха се свлачища със сериозни размери, временно бяха затворени пътищата за селата Аламовци, Пресока и ГКПП с Република Гърция. Аварии станаха и на трите кладенеца, снабдяващи с питейна вода жителите на Златоград, вследствие на което водоснабдяването бе нарушено в селата Долен и Старцево, три дни остана без вода и общинския център.

„Отправяме апел да не използвате водата от градската водопроводна мрежа на Златоград за пиене, до получаване на резултатите от изследванията за качеството й от Регионална здравна инспекция”, апелира администрацията на общината. Не закъсня информацията, че и водата в местните малки водоизточници, извън системата на ВиК, е смесена с повърхностни дъждовни води, което я прави негодна за питейни нужди. Проведени са контролни изследвания за качеството на водата от градската водопроводна мрежа и регистрираните в Регионална здравна инспекция местни водоизточници – Кадиев врис /чешма Юбилейна/, Мангов врис, чешма „ Божек” и Буньов врис. Резултатите показват, че навсякъде водата е годна за пиене с изключение на Буньов врис, намиращ се на изхода на града, вдясно от пътя, в посока с. Аламовци.

Десетки къщи бяха наводнени и в Неделино, заради затлачени шахти. Свлачище в местността Баряков дол събори подпорна стена и прекъсна пътят Златоград-Неделино. Поради наводнения са затворени и пътищата за 12 малки села в Неделинско, прекъснато е и водоснабдяването. И тук реката преля на много места, а дерета изровиха пътища и затвориха достъпа на осем селища в общината. Осем къщи са наводнени, една къща е напукана, а един бетоновоз е затрупан от свлекли се кални маси, съобщиха от администрацията. От свлачище за малко е бил блокиран и автобус с ученици, но децата са извозени невредими, съобщи кметът Беширов. Според него в общината щетите от последните валежи са за милиони.

 

(Бр. 3/2012 на „Златоградски вестник”)