Новини

Неделино не ще да е към ВиК-Златоград, ще си строи язовир край Върли дол

сряда, 28 март 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

Група общински съветници в Неделино внасят докладна записка до новосформирания ОбС там, в която реагират остро на намерението на ВиК в Смолян да прехвърли неделинската водопроводна служба на подчинение в Златоград.

В докладната се обвиняват в неправилна политика по водните проблеми предишните ръководства на общината, в резултат на която в района има построени водоеми, които все още не са захранени с вода, а водоснабдяването  и водозахранването на построените и изоставени водоеми в общината се определят като приоритет за новото общинско ръководство. Точно изпълнението на този „приоритет” се предлага да бъде поет и от смолянското ръководство на държавното дружество, което да съхрани ВиК-Неделино, а ако това в момента не е възможно, то „…да прехвърли активите на община Неделино, като гарантираме,че ще се справим сами с проблемите”, искат и уверяват новите общинари.

Междувременно кметът Стоян Беширов покани на среща в градчето хидроинженери, за да стегнат компетентно становище по инициативата за изграждане на язовир в местността Гарванов камък при село Долен върли дол. Строителството на въпросното съоръжение бе заложено в предизборната програма на Беширов и реализирането му трябва да задоволи водните и енергийни потребности на населението, ще помогне за развитието на туристическата инфраструктура в община Неделино, смятат в общината. Консултантите и проектантите са се запознали с характеристиките на терена, върху които ще се изгради бъдещият язовир, а кметът и ръководството на ОбС настояват за бързото подготвяне на необходимата документация и започване на строителството.

 

(Бр. 2/2012 на „Златоградски вестник)