Новини

Санкции за милиони по проекти тежат на врата на съседно Неделино

четвъртък, 22 март 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Санкции за няколко милиона лева, наложени на община Неделино по изпълнявани проекти, оставя предишното ръководство на новопостъпилото след местните избори миналата година. Например по проект „Хоспис Надежда” изпълнителят следва да възстанови на финансиращия орган 59 585 евро. По ОП "Регионално развитие" - вътрешен ремонт на училището и ученическото общежитие, изпълнителят, една известна златоградска фирма, следва да възстанови главница от 218 938 лв., плюс натрупаната лихва до 30 юни 2011 г., която е в размер на 8809 лв. По проект Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа, изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и ПСОВ на гр. Неделино, е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 048 261 лв. , което представлява 99,5% от общите разходи. Община Неделино не е предоставила искания за тези средства и плащания не са извършвани, освен авансовото плащане на 208 604 лв., които Неделино трябва да възстанови заедно с натрупаните лихви.

Освен това, след спечелено дело са запорирани сметките на общината от ЕТ "Фидан Личев", като общото задължение по изпълнителното дело към 7 октомври 2011г. е в размер на 97 083 лв. На всичко отгоре Неделино дължи на „Пътстройинжинеринг”АД сумата от 24 817 лв., плюс 796 лв. разноски по загубеното дело, водено срещу общината.

В друга справка, изготвена от специална комисия на администрацията, се изнася какви ангажименти, „строителни” и финансови, са поемани с определени фирми. Стойността на такива „ангажименти” към последния месец на миналата година отива към огромната сума 26 063 333 лв.

Например със строителната фирма „Валзах” договорките са за извършване на дейности по колектор и др. СМР в размер на 7 760 085 лв. Поетият ангажимент към фирма „Електра” пък е за дейности на стойност 2 997 145 лв.

 

(Бр. 2/2011 на „Златоградски вестник”)