Новини

Колко пари взема „замката” в общината?

сряда, 14 март 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Отглас по повод: „ОбС уточни позицията си по покриване на речното корито” и „Мотиви за приемане решението на ОбС от 21 септември 2011 относно проекта за трасето към Ксанти” – бр. 18/2011 на ЗВ

 

 Писмото

Г-жо заместник-кмет!

В една от дискусиите във форума на „Златоград.ком” се ползва статия на ЗВ, за да се зададат няколко въпроса, отнасящи се до вас.

Изпращам ви ги, за да помислите трябва ли да им се отговаря. Ако решите, че трябва – страниците на вестника са отворени за всички и ще ги публикуваме. Това е една добра възможност да уточните доста неща, за които се писа тези дни по ваш адрес. Уверявам ви, че ви предлагам свободата да направите това, като редакцията от моя страна на евентуалните отговори ще бъде „повърхностна”, предимно от стилистично и техническо естество.

Ето зададените въпроси, които един от потребителите свързва със споменатата статия в „Златоградски вестник”:

„Ефиме,обръщай се към правилните хора за твоите въпроси. 1. Ръководител на този проект не е ли замката Угорлиева? 2. Тя уведоми ли управляващия орган в Солун, за проблема и взетото решение на ОбС? 3. Тя като ръководител не знае ли проблема с хидрологията? 4. Кой ще гушне паричките, предвидени по проекта за премахването на павилионите, при положение, че това е вменено в договорите на самите наематели? 5. Защо се започва от покриване на речното корито, при положение,че 1-ва точка от проекта е оправянето на участъка до Военната градина? 6. Колко пари взема замката по този проект, а пък не можа да направи една сносна тръжна процедура?” 

 

Отговорът

 

Г-н редактор!

Относно  дискусиите в споменатия сайт, които засягат моята професионална дейност, в случая - участието ми в  проект „Изграждане на комуникационно трасе Златоград-ГП Златоград-Термес-Ксанти”, ще уточня, че никога не е отказван достъп до информация за мои публични дейности и служебни отговорности, когато такъв е поискан.

Като ръководител на проекта информирам, че всички, които не са успели да се запознаят подробно със същността на проектните дейности, но имат голямо желание за това, могат да се свържат с екипа по проекта по всяко време. Така както направихте и вие. Информация за проектите на община Златоград до общинския съвет винаги е давана, включително и за екипите, които ги ръководят, както и за съответните им възнаграждения. Откритият диалог е също толкова важен, както и всичко, което се постига чрез реализацията по проектите. Винаги сме търсили добрия тон на взаимодействие, независимо какво се цели с конкретна постъпка.

В един процес на цивилизована и градивна комуникация е важно всеки да има доблестта  да се изправи и да отправи своите питания по един достоен за уважение начин и да настоява да получи по същия начин необходимите отговори. Политиката на анонимност, освен че е проява на страх, тя е и срам от предприетото действие, както и липса на отговорност за резултатите, които ще се получат. Не съм привърженик на тази политика и не бих искала да се занимавам с нея.

Използвам момента, в навечерието на един от най-хубавите празници, да пожелая добри дела да съпътстват пътя на добрите ни начинания. Да правим добро, включително и с добри думи, за да живеем пълноценно!

Елмира Угорлиева-Пехливанова

Зам.-кмет на община Златоград

 

(Бр. 2/2012 на "Златоградски вестник")