Новини

Бюджетът на общината обсъден открито

четвъртък, 01 март 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

След десетина срещи из кметствата и всички квартали на града, кметският екип подложи на обществено обсъждане в читалището на Златоград годишния отчет за изпълнение на общинския бюджет за 2011 г., както и годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2012 г.

Присъстващите коментираха общото финансово състояние на общината, запазването и развитието на болницата в Златоград, сметоизвозването и алтернативните методи за намаляване на количеството отпадък, въвеждането на принципите на публично-частно партньорство, засилване контролните функции на общината с цел увеличаване на приходите от глоби, изчистване на зелени площи и детски площадки от паркирани постоянно коли и налагане санкции на водачите, заплатите на общинските съветници и пр.

Бюджетът на общината за 2012 г. трябва да бъде внесен за разглеждане и гласуване в общинския съвет до 30 януари.

 

(Бр. 1/2012 на „Златоградски вестник”)