Новини

Е брей моминке...

понеделник, 13 февруари 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

(Изпълнена в с. Пашевик)

 

Е́, брей, моми́нко, лу́до дели́е,

я и́злезей ми, изво́н капо́е.

Я́ и́злезей ми, изво́н капо́е,

да си ти ви́дем чо́рните йо́чи.

Да си ти ви́дем чо́рните йо́чи,

чо́рните йо́чи, чо́рни ли си́ са.

Чо́рните йо́чи, чо́рни ли си́ са,

бя́лкото ли́це - бя́лко ли си́ е.

- Е́, бре, юна́че, не ли́ си хо́дил,

не ли́ си хо́дил, ваз планино́на,

не ли́ си ви́дьвал чъ́рни чере́ши?

Не ли́ си ви́дьвал чърни чере́ши,

мо́йсе са йо́чи йе́ще по-чъ́рни.

Мо́йсе са йо́чи йе́ще по-чъ́рни,

не ли́ си ви́дьвал бя́лконо ли́це,

мойсо е ли́це йе́ще по-бя́лко.

Не ли́ си хо́дил низ джомайо́на,

не ли́ си ви́дьвал тьъ́нки сельви́е?

Не ли́ си ви́дьвал тьъ́нки сельви́е,

мо́йсо е ко́рсче йе́ще по-тьъ́нко.

 

Бр. 23/2011 на „Златоградски вестник”

(Из сборника под печат „Южнородопският

български фолклор в Ксантийско”, съст. Е. Ушев)