Новини

Деветима съветници окупираха всички постове в Съвета

понеделник, 06 февруари 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Отпадна заложеното в правилника за работа на ОбС медиите да молят писмено за заснемане на заседания 

 

 

17-те общински съветници на Златоград вече работят, но с около два месеца закъснение, след като деветима от тях дълго отказваха да се отзоват на свикваните от областния управител учредителни заседания. Така, докато останалите общински съвети в страната и областта отдавна работят по същностните проблеми на общините си, ние дни преди Коледа още избираме органи, комисии, представители за тук и там и пр.На първото заседание през ноември клетва положи Альоша Илийков, който зае мястото на подалия оставка Величко Сидеров. Проведе се тайно гласуване за избор на председател на ОбС, на който бе избран единствения кандидат – досегашният му зам.-председател Григор Джангалов, номиниран от групата на експредседателя Пламен Чингаров. Същият на следващото заседание през декември стана заместник на досегашния си заместник. Според някои поста на председателя ще бъде формализиран и ще има само представителни функции, а Чингаров ще продължи да върши работата тук, както досега. Нищо чудно да запази и заплатата си от 1500 лв., докато Джангалов си води делата в съда. Все пак, след встъпването си в длъжност той изрази готовност да работи с кмета на общината за благополучието на всеки неин жител.

На 22 декември отново имаше заседание – за състава и правомощията на постоянните комисии, и за актуализиране правилника за дейността на ОбС. На него бе даден ясен знак, че отново ще се работи силово и безцеремонно – деветимата от мнозинството ще продължат да правят каквото и както си искат в свой личен интерес. След като превзеха и двете председателски места на ОбС, сега те окупираха всички председателски места на постоянните комисии, подигравайки се на останалите си осем колеги с обидно пренебрежение… Нововъведенията в Правилника за работа доказват същото – с тях Чингаров и Джангалов засилват влиянието и властта си както в ОбС, така и в администрацията на общината. Новост обаче бе отношението им към медиите – за да се заснеме едно заседание, а и на комисия, телевизиите трябваше да искат разрешение писмено, а три дни след това са длъжни да представят записа на председателя… Но това не значи, че направили това, те вече могат да снимат – съвсем не. Трябва да получат и писмено разрешение от председателя… Значи идва БНТ да снима, не е питала дни по-рано и я гонят, не може да снима…

Същото се отнася и до местната телевизия, чийто собственик е съветник и навярно трудно би преглътнал унижението за всяко заседание да иска разрешение да снима, че и да се отчита после със запис… С това местните Путин и Медведев не само си менкат постовете както си щат, но и искат да си играят на жмичка с медиите, т. е. да им дават или пък да не им дават разрешително за работата им… Пък и как ще задължат БНТ и пр. да им предостави в тридневен срок записа си, никак не е ясно. А и има едни текстове в Конституцията, които регламентирали това-онова за правото на информация и свободата да я разпространяваш, при това без да питаш тоя и оня. Добре е обаче, че след външна намеса и по предложение на съветник от опозицията, тези текстове отпаднаха.

Това е важно, но още по-важното в „актуализирания” правилник е друго - повече власт и правомощия искат разменилите постовете си председатели за мнозинството си. Например на едно място пише, че с мнозинство от 9 човека ще се определят не само таксите и цените на услугите, но и данъците в общината; на друго място обаче пише, че тези неща може да ги определят само две трети от състава на ОбС; половината от присъстващите съветници плюс един пък ще определят дали да се работи в общината или не на определени дати от календара на годината; изрично е записано, че съветникът „получава възнаграждение” за работата си; председателят и неговия заместник вече ще имат право на глас при вземането на решения в ПК, казва още актуализацията, така че останалите осем съветника спокойно могат да не ходят да им правят пълнежа Кметското ръководство пък вече писмено ще уведомява председателите, когато няма да присъства на сесиите, искат в правилника Путин и пр.

И най-вече: „За всяко редовно заседание на съвета, кметът на общината внася справка за наразпалтените разходи, просрочени задължения и поети ангажименти към края на предходния месец, както и списък на разходите за материали, външни услуги, граждански договори, капиталови разходи за предходния месец.За взаимоотношения и отношения с граждани, както и правото им на участие със становища, писма, и пр. в правилника нищо не е предвидено, освен правото за 5-минутно изказване.

 

(Бр. 23/2011 на „Златоградски вестник”)