Новини

Депутатът Недялко Славов: Най-важно за областта са инвестициите в трайна заетост

понеделник, 30 януари 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

За златоградчани отминалите тази година избори се оказаха от голямо значение не само за това, че не позволиха на кметския пост да застане човек с влязла в сила присъда за престъпления, но и затова, че за втори път през последните 20 години в Народното събрание влезе техен съгражданин, златоградчанин – Недялко Славов.  

 

Наскоро бе публикувано интервю с него и на въпрос пред информационната агенция „Фокус” за съветите, които би дал на бъдещия зам.-областен управител на Смолян, който ще заеме мястото му, новият член на българския парламент Недялко Славов отговаря, че при всички положения трябва да има приемственост - да се продължи активната политика при кандидатстването по европейски програми, въпреки че областната администрация не е допустим бенефициент по много от тях.

„Гордея се, че за две години на този пост областната администрация спечели финансиране по пет европейски проекта, а откакто съществува самата администрация, пет проекта никога не са изпълнявани”, казва Славов. Трябва освен това да има добро взаимодействие с кметовете на общините в областта, с общинските администрации, казва той. В интервюто той определя като абсолютен приоритет за областта проектите за нови гранични пунктове с Р Гърция - Горна Арда – Паранести и Рудозем – Ксанти, без обаче да степенува кой от тях е по-важен, защото „…и двата пункта трябва да станат”. И напомня, че граничен пункт не се отваря само от една държава, важно е гръцката страна също да активизира своите действия по отварянето на гранични пунктове. След отварянето на пункта при Златоград гръцката страна значително свали притесненията си и мисля, че те съзнават ползата от отварянето му, смята депутатът. „Въпреки трудните моменти в Гърция, аз очаквам, че на местно и на регионално ниво ще бъдат предприети нужните действия по изграждането на отсечките и от тяхна страна. Ангажирам се да предприемем каквото е необходимо от българска страна, да се стремим по най-бързия начин да вършим всичко необходимо по отварянето на тези пунктове”. Недялко Славов споделя още, че е бил приет изключително радушно в парламентарната група и се надява с работата си да оправдае очакванията на хората. Той е станал член в Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, което е от значение за него, тъй като през нея минават всички законопроекти, свързани с цялостната икономическа политика в страната.

„Безработицата е най-сериозният проблем в Смолянска област. Затова на първо място трябва да се търсят всякакви възможности за инвестиции за работни места, считам, че всички сме отговорни да мислим за населението в областта, за това да се осигури някакъв поминък и трайна заетост в нашия регион. Усилията ми ще бъдат насочени и към подобряване на публичната инфраструктура - пътната и водоснабдяването в населените места. Тласък в областта биха дали и отварянето на нови гранични пунктове с Гърция, така че не трябва да се подценяват възможностите за международното сътрудничество и за трансграничните проекти, като това е друга група въпроси, която заслужава внимание”.

 

(Бр. 23/2011 на „Златоградски вестник”)