Новини

Строежът на парк може и да тръгне

понеделник, 09 януари 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

КЗК допусна предварително изпълнение на Решението на вр. и. д. кмет на община Златоград, с което се класират участниците и се определя изпълнител на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на строително монтажни работи за градския парк в Златоград. Това се налага, за да се защитят особено важни обществени интереси и за да не може от закъснението на изпълнението да последва значителна или трудно поправима вреда, казват от комисията. Процедурата за обществена поръчка е обжалвана от “ВИА-ХОЛД-ПЕРФЕКТ”-Смолян и е за рехабилитация на зелени площи в централната градска част на Златоград. Площта, в чийто обхват ще се реализира проекта, е 13 635 кв. м., с четири основни зони. Във всяка една зона ще бъдат позиционирани различни съоръжения с места за отдих и детски площадки, е заложено в проекта.

 

(Бр. 21/2011 на „Златоградски вестник”)