Новини

Идват парите за ценни паметници

неделя, 08 януари 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Преди дни кметът на общината подписа първия си договор от новия мандат - за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”. С него се стартира реализирането на проект, за който неотдавна писахме - подобряване на туристическата атрактивност на Златоград, чийто общ размер на предоставяната сума е 1 444 838.51 лв. 85 % от нея е съфинансиране от ЕФРР, 15 % от държавния бюджет и близо 5 на сто собствен принос на община Златоград. Както читателите ни знаят, проектът предвижда реставриране и популяризиране на туристическите ресурси на Златоград, както и рекламиране на атрактивни културни събития и възстановки на значими събития от живота на родопчани, в които самите туристи и гости на града ще имат възможност да се включат. Ще се реставрират три сгради, паметници на културата от местно значение: Взаимното училище, в което се помещава и Музейната сбирка „Просветното дело в Следните Родопи”, Чалъковата и Пачиловата къщи, втората от които приютила Музейната сбирка на съобщенията.

 

(Бр. 21/2011 на „Златоградски вестник”)