Новини

Всичките ни училища с маломерни паралелки

събота, 07 януари 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Липсата на ученици за училищата ни е причина да се пристъпи към утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2011/12 г. Такива звена ще има както в двете златоградски училища, така и в тези в селата Старцево, Ерма река и Долен.

Така например в СОУ-Старцево 5-и, 6-и, 8-и и 9-и класове ще бъдат с дванайсет, тринайсет и шестнайсет ученика, вместо нормалните 24; 7-и и 12-и класове в златоградската гимназия също ще бъдат маломерни – с 16 и 17 ученика, а 7-и клас в основното училище тук също ще е с 16 ученика; в „защитеното” от държавата основно училище в Ерма река всички класове ще са маломерни – между три и осем ученика; в Долен 2-и, 3-и, 7-и и 8-и класове ще са между единайсет и тринайсет ученика.

Така одобрени от ОбС, въпросните паралелки следва да бъдат осигурени с допълнителни средства за учебния процес, извън определените от държавата разходни стандарти, предоставяни от МОНМ, слезд доказана необходимост за това. Допълнителните средства са на приблизителна стойност 12 хил. лв.

 

(Бр. 21/2011 на „Златоградски вестник”)