Новини

Решения на ОбС вече гърмят и във ВАС

сряда, 04 януари 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Върховният административен съд остави в сила решението на Административния съд в Смолян, с което се отменя като незаконосъобразно решение на Общинския съвет в Златоград за определяне годишния размер на такса битови отпадъци на общината за 2011 г. В своите изводи ВАС твърди, че при вземането на решението, общинският съвет е допуснал „съществени нарушения на производствените правила, които го опорочават”. Припомняме, че местният орган, доминиран от хора на Сидеров и Чингаров, гласува и приема решение, предложено от самите тях, без то да бъде представено и обсъдено с експерти от общинската администрация, или пък с членовете на постоянните комисии на общинския съвет.  В началото на тази година те приеха план-сметка за разходите за битови отпадъци в размер на 251 432 лв., като не се съобразиха с предложената от кмета Янчев план-сметка за същите разходи, чийто размер бе 342 044 лв. В резултат общинският бюджет бе натоварен с непосилни разходи, за които местната власт трябва да търси други източници на финансиране.

 

(Бр. 21/2011 на „Златоградски вестник”)