Новини

Няма дискриминация в решението на кмета за стадиона, каза пак КЗК

вторник, 03 януари 2012 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

За девети път компетентен орган се произнася в полза на решение на кмета на община Златоград, определяйки като неоснователна поредна подадена жалба, заявяват от общината. Този път жалбата е била срещу кметско решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Долен, както и реконструкция на спортен център, изграждане на обслужваща сграда и зала за спорт на закрито в Златоград. Тя бе определена като неоснователна от Комисията за защита на конкуренцията, който не приема твърденията за наличие на дискриминационни текстове, заложени в обявлението за обществена поръчка. Становището на Комисията е, че „удостоверението” като банков документ, което се изисква в условията на поръчката, може да осигури широк кръг от информация за лицето, за което е поискано въпросното удостоверяване - наличност на парични средства, достъп на лицето до „кредитна линия”, неговата надеждност като клиент на банката, както и възможността на последния да разполага с оборотни средства за конкретно негово участие в дадена обществена поръчка.

„В тази връзка твърдението на жалбоподателя, че банковото удостоверение като документ не може да даде необходимата информация дали участникът отговаря на поставеното от възложителя изискване, следва да се разглежда като неоснователно”. „Жалбоподателите забавят с месеци изпълнението на значими проекти, което ощетява златоградската общественост”, коментират от общината в официалния си сайт – Zlatograd.bg. И информират за реакцията на златоградчани, събрали протестна подписка. КЗК и Върховния съд предстои да се произнесат по още три обжалвания по проекти на общината, заяви наскоро и кметът Янчев пред гражданско събрание в кв. Крушка.

 

(Бр. 21/2011 на „Златоградски вестник”)