Новини

Изборите в кметствата – без изненади

петък, 30 декември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

Седем кандидати имаше за кметското място в с. Старцево, петима в с. Ерма река, четирима в с. Долен и само двама бяха кандидатите в с. Аламовци.

В най-голямото кметство още на първия тур спечели Хари Торманов от БСП, а досегашният кмет Зарко Хаджиев в с. Ерма река трябваше да отиде на балотаж с Минка Хаджиева, за да потвърди първенството си тук и да започне третия си мандат на този пост.

За селата Долен и Аламовци за кметове бяха избрани Захари Кадиев и Митко Баткаджов, на когото също не се наложи да отиде на втори тур и така също започва третия си мандат като кмет.

За останалите населени места – Кушла, Цацаровци, Страшимир, Пресока кметът на общината следва да назначи кметски наместници, разбира се след допитване до населението в тях.

 

(Бр. 21/2011 на „Златоградски вестник”)