Новини

Все пак клетва бе положена

четвъртък, 29 декември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На едно от обявените заседания част от групата на Сидеров дойде и така се даде възможност за полагане на клетва.  Непълният състав на групата съветници обаче не позволи избирането на председател на ОбС, тъй като нито една от групите нямаше мнозинство.Положи клетва за защита интересите на гражданите на община Златоград и кметът Мирослав Янчев. Както и новоизбраните кметове на населените места в общината - Хари Торманов на с. Старцево, Зарко Хаджиев на с. Ерма река, Захари Кадиев на с. Долен и Митко Баткаджов - кмет на с. Аламовци. Те обещаха пред събралото се множество да работят в полза на интересите на обществото, спазвайки законите на страната.

На тържествената церемония пред своите съграждани Янчев благодари за подкрепата на всички, направили своя свободен избор, за да му гласуват за втори път доверие. Обръщайки се към положилите клетва новоизбрани общински съветници, кметът изрази надежда и готовност заедно да докажат с резултатите от съвместната си работа, че хората в общината са направили правилния избор.

 

(Бр. 21/2011 на „Златоградски вестник”)