Новини

ОбС уточни позицията си за покриване на речното корито

неделя, 18 декември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

На последното си заседание преди изборите на 23 октомври, ОбС реши да се вслуша най-после в разумните граждански гласове в последните месеци, надигнали се против предишно тяхно решение, „узаконило” местен проект, предвиждащ покриването на речното корито в центъра на града, за да се превърне то в трасе към границата, поемащо трафика на коли от Кърджалийско и Смолянско.

Без да противоречи на самия проект по същество, с приетото решение местният орган уточнява приоритетите в него, заявявайки категорично, че неговото изпълнение трябва да се движи от разклона за св. Костадин и язовира, в посока бившата военна градина, моста при старата джамия и оттам към кръстовището на ул. „Стефан Стамболов” и „Беловидово” в центъра, цитат: „…Общинският съвет в Златоград извежда като приоритет  «реконструкция на пътен участък – от кръстовище «Вр. Костадин –Аламовци» - Военна градина - в посока кръстовище «Беловидово-Стефан Стамболов», записано  като дейност в договорно  споразумение по горепосочения одобрен проект и без да противоречи на същия». Във втора точка от решението се казва: «ОбС-Златоград уточнява проектно решение  за задание за проектиране за изготвяне на изменение на ПУП «Схема за  градоустройствено и комуникационно трасе», като отрегулирането на участък между   о. т. (осева точка) 484 и съществуващ мост на ул. Стефан Стамболов на Малка река,   да не бъде чрез пълно покриване на участъка от Малка река.

Следваща точка от същото решение задължава кмета на общината и администрацията му да предприемат бързи действия по изпълнение на т. 1 и 2, като изрично е посочено, че това следва да става в рамките на одобрения вече проект. Макар според зам.-кмета и секретаря на общината това решение да е закъсняло, тъй като по проекта вече има определен изпълнител, то категорично заявява волята на съветниците, произтичаща от оправдани брожения в общественото мнение, изразявано многократно и със съответните мотиви в местните медии. По проблема с покриването на реката изразиха тревогата си и приятели на Златоград отвън, които сезираха както ОбС, така и МРРБ и МОСВ. Които от своя страна пък поискаха от общината да даде точна информация за намеренията си по проекта. Така се стигна и до уточняването на приоритетите по него от ОбС, с които още тази седмица писмено ще бъдат запознати органите от строителното министерство. За да се опитаме да избегнем най-голямото строително престъпление, подготвяно някога спрямо Златоград.

По-долу публикуваме и мотивите за приемането на горното решение, внесени и изложени в ОбС от съветника Емил Хумчев. Както стана известно, то е гласувано единодушно от присъстващите 10 съветници, без нито един против или въздържал се.

 

(Бр. 18/2011 на „Златоградски вестник”)