Новини

Руса коса имам

петък, 09 декември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

(Изп. Емине Буруджи –

с. Демерджик, Ксантийско)

  

Ру́са ко́са и́мам,

фи́бички си не́мам.

Зе́ми ме́ня, пъ́рво лю́бе – 

и я́ да и́мам.

Дле́ги пли́тки и́мам,

фа́тьки си не́мам.

Зе́ми ме́ня, пъ́рво лю́бе – 

и я́ да и́мам.  

Бя́ли ръ́ки и́мам,

бурми́ си не́мам.

Зе́ми ме́ня, пъ́рво лю́бе – 

и я́ да и́мам.

Те́нка сна́га и́мам,

кадифе́ си не́мам.

Зе́ми ме́ня, пъ́рво лю́бе – 

и я́ да и́мам.

Бя́ли но́ги и́мам,  

ку́ндри си не́мам.  

Зе́ми ме́ня, пъ́рво лю́бе – 

и я́ да и́мам.  

(Из сборника под печат „Южнородопският  

български фолклор в Ксантийско”, съст. Е. Ушев)

 

Бр. 16/2011 на „Златоградски вестник”