Новини

Гонят скитащи кучета от града с мерки към общинската програма

петък, 02 декември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник
   

С докладна записка на кмета на общината се предлага на ОбС да се актуализират  мерките, включени в общинска програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на общината. Сред предложенията са през следващата година да бъде сключен договор с лицензиран приют, обслужване от приюта по  график, осигуряващ  периодично наблюдение и ефективен контрол върху популацията им - прилагане на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на неагресивните и здрави кучета.

Мерките предвиждат и най-важното, което досега не е влизало в сметките на общинарите - определяне на терен за приют или пригодяването на съществуваща сграда, подходяща за приют. Срокът за тези мерки е месец септември т. г., а включването на средствата ще бъде в бюджета за 2012 г., още през януари. Освен това ще се сключва и договор с регламентирани подвижни или стационарни амбулатории, които да изпълняват дейности за овладяване популацията на безстопанствените кучета през тази и следващата година. В същото време срокът, в който общините ще трябва да се справят с проблема с бездомните кучета по улиците, ще бъде удължен до 2015 г., предвижда проект за промени в закона за защита на животните на земеделското министерство, стана ясно наскоро. Според настоящата нормативна уредба, приета още през 2008 г.,  местните администрации е трябвало да настанят в приюти всички безстопанствени животни до месец януари тази година. Това обаче не е факт в нито един град, заради което и всеки кмет би трябвало да бъде глобен с между 1000 и 2000 лв. за едно животно, живеещо на улицата, и между 2000 и 4000 лв. за всяко следващо. Според новия законопроект на агроминистерството срокът за решаване на проблема ще бъде удължен до края на 2015 г. "С удължаването на срока за изтегляне на безстопанствените кучета от улиците ще се предостави възможност в един разумен срок общините да изпълнят задълженията си по закона", са казали от министерството на земеделието. Общините трябва да разрешат проблема само чрез хуманни средства, включващи кастрация, прибиране на животните в приюти и насърчаването на програми за осиновяване, лежи в основата на закона.

 

(Бр. 16/2011 на „Златоградскивестник”)