Новини

Песните на Златоград в четвърто издание

четвъртък, 01 декември 2011 Златоградски вестник Златоградски вестник
  

Варненското издателство „Славена” е подготвило за печат ново, четвърто издание на фолклорния сборник на Ефим Ушев „Златоградски народни песни”. Четвърто, тъй като между второто, издание на „Славена”, и сега подготвяното, е-списанието „Литературен свят” пусна електронния вариант на златоградското духовно наследство, събрано от Ушев. Първото издание направи издателството на ВМРО „Македония прес” през 2002 г. В дюкяните на стария град можете все още  да намерите екземпляр от второто издание на книгата, придружено и със СD.

 

(Бр. 16/2011 на „Златоградски вестник”)